Med klimapakken Fit for 55 har EU-kommisjonen denne uka lagt frem forslag til politikk og tiltak som skal bidra til at EU når målet om å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030 og når målet om klimanøytralitet innen 2050. 

- Det er et tegn i tiden hvor alvorlig EU ser på klimaendringene og viljen de viser til å gjøre noe med det, sier Energi og klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask, som i denne podkasten forteller hva hovedessensen i EUs Fit for 55-pakke er, og hvordan pakken er mottatt. 

Share | Download(Loading)