I sin nye bok «Kloden brenner. Hva må vi gjøre?» tar tidligere utviklingsminister og stortingsrepresentanten fra SV, Heikki Holmås, til orde for en drastisk innstramming av klima- og energipolitikken.

I samtale med journalist Martin Hirth fra Energi og Klima forklarer han hvorfor det er tvingende nødvendig å kutte så mye, helst alt av utslipp, innen 2030, hvorfor han mener fagbevegelsen må ta et sterkere ansvar og større rolle i den grønne omstillingen enn man har gjort til nå og hvilke 10 grep han mener er nødvendig å ta. 

Share | Download(Loading)