Vi i Norge er verdensmestre i å pante.
Mer enn 9 av 10 flasker og bokser som vi kjøper, tar vi med oss tilbake til butikken og putter inn i panteautomaten.

Panteordningen har røtter tilbake til slutten av 1800-tallet og vi har klart å beholde den helt frem til i dag.
Uansett om vi er unge, gamle, rike eller fattige – så har vi lært oss til at tomflaskene skal pantes.

Men hvorfor er vi så lojale til panteordningen?
Og kan vi lære noe av pante-kulturen når større klima- natur- og ressurs-sløse-problemer skal løses?

Gjest i podkasten er professor i miljøhistorie ved Universitet i Stavanger, Finn Arne Jørgensen.
Han har en doktorgrad i teknologi og vitenskapsstudier fra NTNU og skrev doktoravhandling om panteautomatens historie.

Share | Download(Loading)