Hvert år frem mot 2050 må det bygges ut 4-5 ganger så mye ny fornybar energi som det ble bygd ut i rekordåret 2020.

- Det er lett å bli slått i bakken av hvor store forandringer som må skje, sier ansvarlig redaktør, Anders Bjartnes.

  • 18. mai la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem rapporten som viser hvordan verden kan nå netto null utslipp i 2050.
  • Det fundamentalt nye i IEAs rapport er at det ikke er behov for investeringer i ny produksjon av olje, kull og gass etter 2021. Derimot er det behov for store investeringer i lav- og nullutslippsteknologier - deriblant vind- og solkraft.

I denne podkasten forteller Anders Bjartnes, hvilke voldsomme og omfattende endringer som kreves for å nå netto null utslipp i energisektoren innen 2050 og hvilken betydning vi bør forvente at rapporten får for fremtidig energi- og klimapolitikk i Norge og internasjonalt.

Programleder er Kirsten Øystese

Share | Download(Loading)