Klimatoppmøtet COP26 handlet om å øke ambisjonene.  På COP27 må land vise at de kan gå fra ambisjon til gjennomføring, sier Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO, Senter for klimaforskning.

- Glasgow-møtet var på mange måter et enklere klimatoppmøte. Der skulle land levere løfter. Nå må løftene følges opp. Med vedtatt politikk er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming. Hvis alle lands klimaløfter innfris, kan den globale oppvarmingen begrenses til 1,8 grader, forteller Kallbekken.

 I denne podkast-episoden ser Kallbekken tilbake på hva som kom ut av COP26 og hva vi bør følge med på i opptakten til og i løpet av COP27. I samtalen er han innom spørsmålene:

  • Er verden nærmere eller lengre unna 1,5-gradersmålet nå enn rett etter COP26?
  • I Glasgow ble verdens land enige om å komme tilbake innen COP27 med nye og forsterkede nasjonale klimaplaner. Hvor mange har levert?
  • Hvorfor blir klimafinansiering et viktig tema på COP27?
  • Hvordan påvirker Russlands angrepskrig og energikrisen agendaen for klimatoppmøtet?
  • Hva kan vi forvente av Kina og USA?
  • Hva skal til for at COP27 ikke blir en fiasko, og hvilket utfall av klimatoppmøtet er det beste vi kan håpe på?
Share | Download(Loading)