All episodes

Etter koronakrisen har EU fått en ny krise i fanget: Energikrisen. Den er det ingen umiddelbar løsning på.- Situasjonen er veldig alvorlig i veldig mange EU-land, sier Alf Ole Ask,...

For ZERO-leder Sigrun Aasland er det en selvfølge at en rettferdig klimapolitikk også kan være effektiv. - Teknologien finnes. Problemet er at de fossile løsningene er billigere. V...

- Hvis vi kan blande inn 20-30 prosent ammoniakk i eksisterende skip og øke andelen etter hvert som drivstoffet blir mer tilgjengelig, vil det ha større effekt enn å utvikle én båt...

Det norske folk har stemt for å skifte ut regjeringen Solberg.  I denne podkasten oppsummerer ansvarlig redaktør i Energi og Klima Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastifte...

- Selskaper som ønsker å operere innenfor målene i Parisavtalen kan ikke ha mindre ambisiøse mål enn netto null utslipp i 2050, sier Hanne Løvstad, leder for bærekraft og klimarisi...

Senterpartiets fall og miljøpartienes vekst er den mest interessante trenden i årets valg, i følge valgforsker Jørgen Bølstad.  En uke før valget anslår han et regjeringsskifte som...

Stortingsvalget 2021 ligger an til å bli et klimavalg. Klima og klimapolitikken er kommet høyt på dagsorden og får mye plass i mediene. - Småpartiene som har hatt klima som sin vik...

Med klimapakken Fit for 55 har EU-kommisjonen denne uka lagt frem forslag til politikk og tiltak som skal bidra til at EU når målet om å redusere utslippene med minst 55 prosent in...

Vi i Norge er verdensmestre i å pante. Mer enn 9 av 10 flasker og bokser som vi kjøper, tar vi med oss tilbake til butikken og putter inn i panteautomaten. Panteordningen har røtte...

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App