Sommerens varme, tørke og skogbranner i Europa og flommen i Pakistan er innenfor prognosene som ble laget for 10-15 år siden.  Vi vet at vær-rekordene kommer hyppigere. Likevel er vi elendige på klimatilpasning, sier forsker I ved NORCE Klima, Erik Kolstad.

Sommeren 2003 var en vekker for Europa. Temperaturen nådde rekorder vi ikke hadde sett før, og mange trodde da at rekorden kom til å stå lenge. Men det tok bare ti år før den ble slått. Og 2018 ble nok en rekordvarm sommer i Europa. Og 2021. Og kanskje vil årets sommer passere fjorårets.

I denne podkast-episoden forteller Kolstad hva vi vet om hvor ekstremt ekstremvær blir fremover. Han forteller hvordan ekstremvær-hendelser vil ramme ulikt og han forklarer hvorfor det er lite sannsynlig at temperaturen i Norge vil passere 40 grader – slik den gjorde i Storbritannia i år.

I samtalen kommer vi inn på en grafisk fremstilling av somrene i Europa fra 1950 til 2021, som viser den tydelige tendensen med somre som blir varmere. Du finner grafen og kan lese mer om data-underlaget her: https://climate.copernicus.eu/europe-experienced-its-warmest-summer-record-2021-accompanied-severe-floods-western-europe-and-dry

Share | Download(Loading)