- Sommerens tørke har vidtrekkende konsekvenser: Store landområder er brent. Tørre elver hindrer skipstrafikken. Avlinger går tapt og villsvin stjeler vindruene. Men det er energiprisene folk flest er aller mest opptatt av, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask.

 

I denne podkast-episoden forteller han om konsekvensene av sommerens hete og tørke i Europa. Om hvordan energisituasjonen er forverret men også om hvordan det industrielle landbruket og atomkraften har fått en renessanse. 

EU-kommisjonen og EU-landene (bortsett fra Polen og Ungarn ) har hittil vært tydelig på at klimamålene ligger fast, men med økt bruk av kull og LNG går EU en krevende tid i møte. 

Share | Download(Loading)