EU-kommisjonen vil tillate at gass og atomkraft kan defineres som bærekraftig investeringer under EUs taksonomi, gitt at visse kriterier oppfylles. 

- Dette har vært og er en politisk brennbar sak. Men energikrisen har gjort det lettere for kommisjonen å lande på et kompromiss som tillater å klassifisere både gass og atomkraft som bærekraftige investeringer. Kommisjonen mener rett og slett dette er nødvendig og en realistisk vei til å nå klimamålene, sier Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask. 

Share | Download(Loading)