- Hvis vi kan blande inn 20-30 prosent ammoniakk i eksisterende skip og øke andelen etter hvert som drivstoffet blir mer tilgjengelig, vil det ha større effekt enn å utvikle én båt som går 100 prosent på ammoniakk, sier salgssjef i Wärtsila Norge, Cato Esperø.

20 000 – 30 000 store skip i internasjonal trafikk seiler i dag med en motor fra Wärtsila. Dette er motorer som utelukkende brenner fossilt drivstoff.

I forkant av COP26 har mer enn 150 selskaper og organisasjoner signert et opprop der budskapet er at verdens skipsfart kan bli utslippsfri innen 2050. Wärtsila er ett av selskapene som har signert oppropet.

- Utslippsfri skipsfart er mulig innen 30 år. Hydrogen kommer til å bli brukt på kortere distanser, og grønn metanol kan være en god løsning i en overgangsfase, men skal vi ha et karbonfritt alternativ til dagens drivstoff, er ammoniakk alternativet som kan ta oss raskest og billigst til målet, sier Esperø.

I sommer gjennomførte motorprodusenten en vellykket fullskala test hvor det ble benyttet et blandingsdrivstoff av 70 prosent ammoniakk og 30 prosent diesel.

- Vårt mål er at innen to år skal alle motortyper kunne benytte ammoniakkblandinger i eksisterende skip med minst mulig ombygging. Vi har ikke tid til å vente på at eksisterende skip byttes ut med nybygg. Vi er avhengig av at også eksisterende skip og skip som bygges i dag kan bruke karbonfrie drivstoffer, sier Esperø.

Share | Download(Loading)