Journalist Martin Hirth og fast paneldeltaker Elisabet Kjerstad Bøe har besøk av Hege Økland fra NCE Maritime Cleantech for å snakke om grønn skipsfart.

Hør samtalen om: hvilke energibærere som vil dominere, konturene av en norsk maritim cleantech-eksport, hvilke fartøy som er neste på listen etter batteriferger, behovet for gode utslippsdata til havs og tregt omstillingstempo internasjonalt. 

Ukens anbefalinger: 

Hege Økland: Netflix-dokumentaren Seaspiracy

Elisabet Kjerstad Bøe: UN Global Compacts podkast  - En podcast om bærekraft og business.

Martin Larsen Hirth: The Breakthrough Institute har studert sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimagassutslipp i 32 land 

 

Share | Download(Loading)