I samtalen mellom Hanson, journalist Martin Larsen Hirth fra Energi og Klima og Adrian Mekki, senior manager i Thema Consulting kan du høre mer om:

  • hvordan en syklisk oljebransje har påvirker fremveksten av havvind og om sistnevnte nå står på egne ben?
  • hva forskningen faktisk sier om viktigheten av et hjemmemarked?
  • hvorfor Norge og Nederland har utviklet seg ulikt innen havvind
  • hvorvidt staten bør ta tydeligere styring - og hva deltakerne mener om den pågående debatten om økonomen Mariana Mazzucattos «mission»-baserte tilnærming til næringsutvikling

Ukens anbefalinger: 

 

Jens Hanson: Den første boken som jeg leste da jeg begynte på doktorgraden i innovasjonsstudier: «Perspectives on Technology» av Nathan Rosenberg. 

 

Adrian Mekki: En bok av Christian Dahl Winther - «A visual guide to the power grid - inside the greatest machine in the world. En god og illustrert forklaring på hvordan kraftsystemet fungerer.

 

Martin Larsen Hirth: På nettstedet Vox har journalist David Roberts kastet et kritisk blikk på Joe Bidens klimaplan og stilt spørsmål om vi egentlig bør bry oss? 

 

Share | Download(Loading)