Karbonanalytiker Ingvild Sørhus fra Refinitiv forklarer hva EUs kvotemarked er for noe, hvordan det virker og hvorfor de tror kvoteprisen nesten vil tredoble seg frem til 2030. I tillegg får du høre om arbeidet med å inkludere shipping i kvotemarkedet, hva som gjøres med kvoter som er til overs etter kullbransjen og hvordan en karbontoll i EU kan påvirke kvoteprisen. 

Ingvild Sørhus:
For å reklamere litt for oss selv, så gav Refinitiv ut vår årlige analyse av globale karbonmarked for 2020 denne uken.

Martin Larsen Hirth: Sjefredaktør Angus McCrone hos analysebyrået BloombergNEF skriver hvert år en spalte med 10 spådommer for året, og vurderer hvor godt han traff med fjoråret. I år tror han f.eks at elbiler får sitt globale gjennombrudd.

 

Share | Download(Loading)