EU sin klassifisering av bedrifters bærekraft er snart på plass. Hva betyr det? 

Journalist Martin Larsen Hirth i samtale med direktør for bærekraft og klimarisiko i PWC, Hanne Løvstad og direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Fiskas om EUs nye klassifiseringssystem for hvilke deler av næringslivet som blir klassifisert som bærekraftig eller ei. 

- Hva betyr en slik klassifisering i praksis? 
- Hvilke bransjer er vinnere og hvem er tapere?
- Hvorfor diskuterer man i det hele om havvind for å elektrifisere sokkelen eller vannkraft er bærekraftig?  
- Får det konsekvenser for tildeling av offentlig støtte? 
- Hvordan påvirker dette eiere og investorer? 

Share | Download(Loading)