Programleder Martin Larsen Hirth snakker med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om den nye klimameldingen: 

- hva innebærer det at Norge har forpliktet seg overfor EU - og hva som er riset bak speilet om vi ikke lykkes?
- hvordan den økte CO2-avgiften skal innføres? Og om høyere CO2-pris skal avveies med lavere veibruksavgift? 
- faren for karbonlekkasje ved at norske bedrifter taper/industri flyttes ut av landet?
- hvilke vurderinger man har gjort rundt utslippskrav til landbruket? 
- hvorvidt vi har nok kraft til å gjennomføre elektrifiseringen klimameldingen legger opp til? 
- hvordan regjeringen skal sikre flertall i Stortinget? 

Share | Download(Loading)