Eldre kvinner i Sveits har klagd staten inn for den europeiske menneskerettsdomstolen. De mener Sveits gjør for lite for å bremse klimakrisen. Den unike saken er nå til hastebehandling – som ett av to klimasøksmål noensinne.

Pia Hollenstein (71) er pensjonist, klimaaktivist og styremedlem i KlimaSeniorinnen – en sveitsisk klimaorganisasjon som i dag teller nærmere 2000 kvinnelige medlemmer.
I 2016 gikk KlimaSeniorinnen, med støtte fra Greenpeace, til sak om Sveits. De mener staten gjør for lite for å bremse klimakrisen og at den dermed unnlater å sikre deres rett til liv og rett til privatliv – slik rettighetene er uttrykt i den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Men klagen fra KlimaSeniorinnen er avvist tre ganger – siste gang i 2020 av sveitsisk høyesterett.

Dommerne mente at alvorlige klimaendringer lå for langt frem i tid til at det vil ramme disse kvinnene, som alle er over 64 år.
Avvisningen ble dessuten begrunnet med at hvis klimaendringene truer retten til liv og privatliv, så er det en trussel som rammer alle mennesker generelt, og ikke disse kvinnene spesielt.

Men KlimaSeniorinnen slo seg til ro med å få saken avvist. De klagde Sveits inn for den europeiske menneskerettsdomstolen. Der er saken akseptert og den er nå til hastebehandling.

Fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Jenny Sandvik mener det er sider ved klimasaken fra Sveits som den europeiske menneskerettsdomstolen kan komme til å vurdere annerledes enn høyesterett i Sveits.

Hun mener også, at om de sveitsiske kvinnene får medhold, er det sannsynlig at avgjørelsen fra den europeiske menneskerettsdomstolen får konsekvenser – ikke bare for Sveits – men også for andre europeiske land, inklusiv Norge.  

 

Podkast-vert er Kirsten Å. Øystese: kirsten@klimastiftelsen.no 

Share | Download(Loading)