- Selv uten en mer negativ utvikling i Ukraina, vil høye gasspriser forbli høye i lang tid. Det er ingen enkle, raske løsninger ut av energipriskrisen, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask og ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes.

 

- Gassprisene kan komme til å holde seg høye gjennom hele 2022 og ut 2023. 

- EU-president Ursula von der Leyen sier Europa vil ha tilstrekkelige gassleveranser til å komme gjennom vinteren. Men prisen vil være høy - og kan bli betydelig høyere om Russland-Ukraina-konflikten forverres ytterligere. 

- Også kvoteprisene har steget mye gjennom hele 2021 og kan politisk ble enda mer krevende for EU enn de høye gassprisene. 

- Vedvarende høye gasspriser i Europa fører også til at de norske strømprisene forventes i være høye ut året og kanskje også gjennom neste vinter. 

- På lang sikt er en styrking av energitilgangen løsningen. 

- En mulig oppside av det grønne skiftet er også en grønnere, mer bærekraftig økonomi der lange verdikjeder erstattes av mer forbrukernær og ressurs-effektiv produksjon av varer. 

Share | Download(Loading)