I samtalen med journalist Martin Larsen Hirth og fast paneldeltaker Elisabet Kjerstad Bøe fra Tibber kan du høre mer om: 

- energiomstillingen løper raskere enn forvaltnings- og beslutningsapparat er rustet for? 
- det er politisk innblanding fra embetsverket og problematisere et tema som elektrifisering av sokkelen?
- mengden på energiscenarier og prognoser kan forvirre mer enn de oppklarer? 
- det er en pedagogisk utfordring for å involvere forbrukerne enn kun ved høye strømpriser?
- hvorvidt energidebatten i Norge skiller seg fra våre nordiske naboland?

Ukens anbefalinger: 

Martin Larsen Hirth: Boken «Vindmøllekampen - historia om eit folkeopprør» skrevet av journalist og forfattar Anders Totland, og utgitt denne uken. 

Kjetil Lund: Ellers vil jeg egentlig slå et slag for bredden - Energi og Klima, Klassekampen, Aftenposten, DN og internasjonale medier. Å prøve å se det store bildet, er noe jeg anbefaler. 

Elisabet Kjerstad Bøe: Rapporten «Energy Investing:  Exploring Risk and Return in the Capital Markets» fra IEA og Centre for Climate Finance & Investment. 

Share | Download(Loading)