For å nå Norges klimamål for 2030 må utslippene i snitt kuttes med over 7 prosent hvert eneste år.  Nå blir det SVs jobb å presse AP/SP-regjeringen til større utslippskutt allerede fra 2022.  

Mandag 8. november la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem regjeringens justerte statsbudsjett.
For en regjering som legger vekt på at klimapolitikken skal være rettferdig, vil det fremover være et kjernespørsmål hvordan tilstrekkelig prising av utslipp kan drive frem en nødvendig omstilling, uten å ramme skjevt.

- Jeg tror det er helt utelukket at SV kan være med på et budsjett som kutter utslippene mindre enn Solberg-regjeringen, sier ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes.

- Egentlig må vi slutte å sammenlikne med forrige regjering eller det som ble gjort i går og i forgårs, for det var altfor lite. Nå må vi opp i et helt annet tempo enn det vi har sett før, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars Henrik Paarup Michelsen.

 

I samtale med programleder Kirsten Å. Øystese, kommenterer Anders og Lars Henrik de viktigste klima- og energipolitiske prioriteringene i regjeringens justeringer av statsbudsjett.

Share | Download(Loading)