- De som allerede er hardest rammet av kriser rammes også hardest av økte matvarepriser. På kort sikt må verdenssamfunnet reagere umiddelbart med bistand. På lengre sikt må vi skaffe mer mat til en voksene befolkning, samtidig som vi reduserer utslippene, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Verdens matsystem – fra jord til bord – står for rundt 25 prosent av de globale klimagassutslippene.
For å nå målene i Parisavtalen er det helt avgjørende at også utslippene som er knyttet til å dyrke jord, produsere mat, transportere og distribuere den, reduseres mye.

- Vi er bare åtte avlinger unna 2030 og det er en enorm oppgave som ligger foran oss, sier Holsether.

I denne ukas podkast forteller han om hvordan energikrisen har synliggjort svakhetene i verdens matsystem. Han forteller om den store jobben som må gjøres for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon. Om mulighetene for å kutte utslippene fra gjødselproduksjonen ned mot netto null ved bruk av grønn og blå ammoniakk. Og om de potensielle forretningsmulighetene som ligger i å forsyne skipsfarten med grønt drivstoff.
Ja, også forteller han litt om den mentale helsegevinsten ved å løpe veldig langt og veldig lenge.

Share | Download(Loading)