All episodes

Raskere utbygging av havvind kan kutte utslipp og gjøre EU mindre avhengig av gassimport. Kraftanalytiker og partner i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund, anslår at det produs...

- Selv uten en mer negativ utvikling i Ukraina, vil høye gasspriser forbli høye i lang tid. Det er ingen enkle, raske løsninger ut av energipriskrisen, sier Energi og Klimas Brusse...

- I,5-gradersmålet er en utopi. Nye data viser at verden er 1,25 grader varmere nå enn før-industriell tid. Vi vil høyst sannsynlig passere halvannen graders global oppvarming i lø...

EU-kommisjonen vil tillate at gass og atomkraft kan defineres som bærekraftig investeringer under EUs taksonomi, gitt at visse kriterier oppfylles.  - Dette har vært og er en polit...

- De som allerede er hardest rammet av kriser rammes også hardest av økte matvarepriser. På kort sikt må verdenssamfunnet reagere umiddelbart med bistand. På lengre sikt må vi skaf...

- Vi vil gjerne ha god tilgang på kraft til elektrifisering og til ny, grønn industri. Vi vil ha lave kraftpriser og i tillegg vil vi helst unngå nye naturinngrep. Vi kan ikke få a...

- Vi kan kutte klimagassutslippene fra industrien i Norge med to millioner tonn hvert år fremover. Spørsmålet er om det er vilje til å ta kostnadene og putte på nødvendige ressurse...

EU-landene har vært dypt splittet i synet på hvorvidt atomkraft og gasskraft kan klassifiseres som bærekraftig. I et lekket notat foreslår kommisjonene å klassifisere begge som bær...

EUs store klimapolitikk-pakke Fit for 55 var knapt ute av startblokka før energikrisen, sikkerhetssituasjonen i Ukraina, og en ny koronabølge rullet inn. Denne uka er det toppmøte ...

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App