All episodes

- Altfor mange selskaper kaller seg klimanøytrale uten at de reelt er det, mener Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero. Det har blitt en trend. Selskap etter selskap sette...

- Norge er mindre utålmodige når det kommer til nye grønne næringer. Mens andre land viser til hvorfor krigen i Ukraina krever raskere klimaomstilling bruker Støre-regjeringen krig...

Visesanger og miljøforkjemper Pål Moddi Knutsen er skremt over hvordan vi har lært oss å gå frem med naturen for å bygge hyttefelt, veier, fiskeoppdrett, vindkraft og industri.   F...

Eldre kvinner i Sveits har klagd staten inn for den europeiske menneskerettsdomstolen. De mener Sveits gjør for lite for å bremse klimakrisen. Den unike saken er nå til hastebehand...

- Hvilke konsekvenser har krigen i Ukraina for energisikkerhet og klimaomstilling?- Hvor godt er EU rustet for å kutte energibåndene til Russland? - Hvor lenge kan EU rettferdiggjø...

Klimakrisen og krigen i Ukraina setter energisikkerhet og klimaomstilling øverst på dagorden. Kan og bør Norge hjelpe EU med mer gass, og hvordan skal vi klare å avrunde oljealdere...

Verden møter Russlands brutale invasjon av Ukraina med kraftig fordømmelse og sanksjoner. I Tyskland og EU kan behovet for sikker energiforsyning få konsekvenser for kull, gass, at...

Raskere utbygging av havvind kan kutte utslipp og gjøre EU mindre avhengig av gassimport. Kraftanalytiker og partner i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund, anslår at det produs...

- Selv uten en mer negativ utvikling i Ukraina, vil høye gasspriser forbli høye i lang tid. Det er ingen enkle, raske løsninger ut av energipriskrisen, sier Energi og Klimas Brusse...

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App