- Hvilke konsekvenser har krigen i Ukraina for energisikkerhet og klimaomstilling?
- Hvor godt er EU rustet for å kutte energibåndene til Russland? 
- Hvor lenge kan EU rettferdiggjøre at de kjøpe kull, olje og gass fra Russland når vi ser hvilken brutal krig de fører i Ukraina?
- Hvordan kan krigen i Ukraina endre det internasjonale klima-samarbeidet?

 

Det er noen av spørsmålene vi stiller i denne podkastepisoden der Connie Hedegaard er gjest.
Hedegaard er styreleder for den danske klima- og bærekraftstiftelsen KR Foundation og styreleder for den grønne tenketanken CONCITO.
Hun var EUs første klimakommisær i 2010-2014, miljøminister i Danmark i 2004 – 2007 og klima- og energiminister i 2007-2009 og vertskap for FNs klimakonferanse i København i 2009.

Hedegaard har vært tett på det europeiske og det internasjonale klimapolitiske arbeidet i mer enn to tiår og har opplevd at det er mulig å enes om klimamål og tiltak selv i krevende tider, men hun har også sett hvordan finanskrise og pandemi har hindret en kraftfull klimainnsats.

Med Russlands brutale krig i Ukraina står Europa og verden i en alvorlig, spent, og usikker tid.

- Hver dag sender vi fire milliarder kroner til Putins regime. Vi kan ikke forsvare at vi finansiere Putins krig. Når vi ikke går inn militært, så har vi kun økonomiske våpen, og da mener jeg vi er nødt til å bruke dem, sier Hedegaard.

Hun mener en av konsekvensene av Russlands brutale angrepskrig er at vi må ta noen hurtige beslutninger om hvordan vi vil omstille vår energi.

- Vi bør raskt satse mer på energieffektivisering. Vi bør speede opp utbygging av fornybar energi og forsterke energiforbindelser over landegrenser og så må vi bli mer effektive i gjennomføring av planer og prosesser. Politikere får ikke en bedre sjanse til å få folkelig støtte til å ta noen større skritt i en grønn omstilling. Folk ønsker ikke lengre å betale den politiske prisen det innebærer å være avhengig av fossil energi fra Putins regime, sier Hedegaard.

Podkastvert er Kirsten Å. Øystese : kirsten@klimastiftelsen.no

Share | Download(Loading)