For ZERO-leder Sigrun Aasland er det en selvfølge at en rettferdig klimapolitikk også kan være effektiv.

- Teknologien finnes. Problemet er at de fossile løsningene er billigere. Vår jobb er å peke på og dytte frem de konkrete løsninger og synliggjøre barrierene som står i veien for at de blir tatt i bruk, sier Aasland.

6. september 2021 begynte hun som daglig leder Miljøstiftelsen ZERO.
Hun kan ikke tenke seg noe viktigere å jobbe med akkurat nå.
- Det er egentlig ikke noe annet vi kan lykkes med om vi ikke klarer å få ned klimagassutslippene. Og det må skje fort. Vi har dårlig tid og da må vi få til en klimapolitikk som både er ambisiøs og effektiv, og samtidig rettferdig. Det er viktig å ha folk med, sier Asland.

I denne podkasten forteller Aasland hvordan ZERO jobber for å fremme konkrete klimaløsninger, hvilke forventninger hun har til ny regjering og hva miljøstiftelsen kommer til å prioritere de kommende årene. 

 

Share | Download(Loading)