I en bonusepisode av Energi og Klima diskuterer programleder Martin Larsen Hirth, daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen og prosjektleder for grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse, Kirsten Øystese det nye Enova-mandatet.

Hør mer om:

  • er det er rett å beholde skillet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor?
  • koblingen mellom energisparing og klimagevinst
  • støtte til husholdninger og forbrukere
  • muligheter for maritim sektor
Share | Download(Loading)