- Vi skal telle utslipp som vi teller penger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Foreløpig gjør vi ikke det. Men med regjeringens klimastatus og -plan som for første gang ble presentert sammen med statsbudsjettet 6. oktober, er det lagt et grunnlag for å kunne gjøre nettopp det.

- Pengebudsjettet har 207 års forsprang. Vi teller utslipp på samme måte som vi teller penger i ikke-kvotepliktig sektor. Der har vi et definert utslippsbudsjett år for år. For 2023 vil vi holde oss innenfor utslippsbudsjettet ved å kutte utslippene med 700 000 tonn CO2-ekvivalenter. I kommende klimaplaner skal vi også få på plass utslippsbudsjett for kvotepliktig sektor. Her vil det imidlertid ikke bli en lineær nedgang år for år, sier Barth Eide.

 

I denne podkast-episoden snakker Espen Barth Eide om hvordan regjeringens klimastatus og -plan, statsbudsjettets grønne bok, skal fungere som styringsverktøy mot målet om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 og nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. 

Share | Download(Loading)