EUs store klimapolitikk-pakke Fit for 55 var knapt ute av startblokka før energikrisen, sikkerhetssituasjonen i Ukraina, og en ny koronabølge rullet inn. Denne uka er det toppmøte i EU, og krisehåndtering er stikkordet, forteller Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask.

I denne samtalen med programleder Kirsten Ånestad Øystese, oppsummerer Alf Ole hva som har skjedd i EU på klima- og energifeltet det siste halvåret og hvilke forventninger det er til første halvår 2022 – når Frankrike har formannskapet. 

- Det siste halve året startet ganske optimistisk med at EU-kommisjonen la frem Fit for 55. Men energikrisen og nå også sikkerhetssituasjonen, migrasjonssituasjonen og ikke minst koronapandemien har tatt mye av lufta ut av dette arbeidet. Det har rett og slett ikke skjedd veldig mye, sier Alf Ole.

 

Share | Download(Loading)