I samtalen mellom Magnussen, prosjektleder i Norsk Klimastiftelse, Kirsten Øystese og journalist i Energi og Klima, Martin Hirth, kan du høre mer om:

  • hvordan natur verdsettes i samfunnsøkonomiske analyser i dag, og hvilke fordeler og ulemper det har?
  • hvordan slike vurderinger gjøres i andre land?
  • hva som gjør det vanskelig å sette en tallfestet pris på natur?
  • hvordan og hvorfor synet på naturens verdi har endret seg de siste årene?
  • hvorvidt en egen naturavgift kan innføres for inngrep i natur?
  • hva Magnussen ville endret i verdsetting av naturen om hun fikk bestemme selv?
Share | Download(Loading)