Stortingsvalget 2021 ligger an til å bli et klimavalg.

Klima og klimapolitikken er kommet høyt på dagsorden og får mye plass i mediene.

- Småpartiene som har hatt klima som sin viktigste sak, griper selvsagt fatt i dette. For Arbeiderpartiet og Høyre er det mer krevende fordi de står i en spagat der de må ta mange hensyn.

Taperen er – slik det ser ut nå –  Senterpartiet. Senterpartiet har vært mer opptatt av å snakke mot enn for klimapolitikk og de har truffet dårlig med kommunikasjonen. Det kan de forsøke å snu, men jeg tror det blir vanskelig, sier Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og Klima.

Sammen med daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars Henrik Paarup Michelsen, snakker han om hvilke regjeringsalternativer som fremstår som mest sannsynlige og hva det betyr for klimapolitikken.

Programleder er Kirsten Å. Øystese

Share | Download(Loading)