Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Gørild Heggelund, gjester podkasten for å gå i dybden på Kinas nye femårsplan og hva den betyr for klima- og energipolitikken frem mot 2025. 

Hør mer om: 

  • hvor godt forankret klima- og energipolitikken er på lokalt og regionalt nivå?
  • hva man kan forvente av kommende sektorplaner?
  • hvorfor det kan tenkes å komme et forbrukstak på kull?
  • realismen i å nå utslippstoppen før 2030?
  • landets rolle i den globale klimapolitikken?
  • hvorvidt kinesiske data er til å stole på?
  • eksport av klima- og energiteknologi som mulig metode for å vinne innflytelse?

Ukens anbefaling: 

Gørild Heggelund: Et knippe anbefalinger; nettstedet Carbon Brief, en ny FNI-rapport om sammenkobling av karbonmarked i sørøst-Asia og en artikkel fra meg selv som handler om Kinas klima- og energipolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag.

Martin Larsen Hirth: Nettstedet Carbon Action Tracker overvåker utslippsmål fra de aller fleste land og vurderer på en skala fra «critically insufficient» til «role model» om de er i tråd med Paris-avtalens mål. 

Share | Download(Loading)