- De fleste følelser kan fungere som en positiv drivkraft, sier Thea Gregersen. Hun forsker på hvilke følelser vi har knyttet til klimaendringer og på sammenhengen mellom følelser og handling. 

  • Hvorfor er unge mennesker mer bekymret for klimaendringene enn eldre?
  • Hvorfor er kvinner mer bekymret enn menn?
  • Hvorfor føler noen mer på sorg eller sinne enn på bekymring over klimaendringene?
  • Og er det slik at de som er mest bekymret for klimaendringer tar mer klimavennlige valg enn de som ikke bekymret seg?

Thea Gregersen forsker på klimapsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi og Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen.

Share | Download(Loading)