- I,5-gradersmålet er en utopi. Nye data viser at verden er 1,25 grader varmere nå enn før-industriell tid. Vi vil høyst sannsynlig passere halvannen graders global oppvarming i løpet av 2030-tallet, sier klimaforsker Helge Drange.

I 1990 ble den aller første rapporten fra FNs klimapanel lagt frem. Samme år begynte Drange å forske på havets opptak og frigjøring av CO2. I dag er han oseanograf og klimaforsker, professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Bjerknessenteret. Han har fulgt FNs klimapanels arbeid fra tidenes morgen.  

- Det har vært faglig interessant men følelsesmessig opp og ned. Til tider har det vært ganske frustrerende. Men budskapet er så viktig og tematikken så alvorlig at dette er en sterk drivkraft både til å forske og kanskje enda sterkere drivkraft til å formidle, sier han.

Ligger veldig dårlig an
På klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 var mantraet at 1,5 graders-målet skulle holdes innen rekkevidde.
- Det skal utrolig store, umiddelbare kutt til for å klare det. Hvis det var slik at 1,5 graders-målet var det faktiske målet man styrte etter, så måtte politisk handling vært noenlunde i tråd med dette. Men det finnes overhodet ikke, sier Drange.

Ny kunnskap kan få store konsekvenser

Kunnskapen om årsaken til klimaendringene og konsekvensene, har vært kjent i 40 år. Men fjorårets siste delrapport fra FNs klimapanel, presenterte ny kunnskap som kan få store konsekvenser.

- Det er første gang vi har lange og gode observasjoner og modeller som kobler global oppvarming og ekstreme værhendelser.  Jeg er sikker på at denne kunnskapen vil føre til at vi vil se mange flere søksmål rettet mot land og industrier. Og når det er slått fast at klimaendringene fører til mer ekstrem nedbør og mer ekstrem tørke, blir det mye vanskeligere for de som står bak utslippene å komme seg unna, sier Drange.

Share | Download(Loading)