- Biden vil ha problemer med å få gjennom mer klimapolitikk de neste to årene. Men i Minnesota, Michigan, Maryland og Massachusetts står demokratene sterkt etter mellomvalget og kan både iverksette Bidens klimalov og vedta ny klimapolitikk, sier Guri Bang, professor ved NMBU og ekspert på amerikansk klimapolitikk.

En uke etter mellomvalget i USA telles det fremdeles stemmer. Men det er klart at demokratene beholder kontrollen i Senatet.  
- Det ble ingen rød bølge og demokratene gjorde det bedre enn ventet. Men uten flertall i både Senatet og Representantenes hus blir det vanskelig å få gjennom ny politikk. Det viktigste for Biden på klimafeltet de neste to årene blir å iverksette klimaloven (the Inflation reduction act). Før neste presidentvalg vil demokratene trenge resultater å vise til. Milliardene som skal brukes på grønn teknologi må både kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser i USA, sier Bang. 

Kina/USA-samarbeid
Denne uka møttes Joe Biden og Kinas president for første gang ansikt til ansikt etter at Biden ble innsatt som president. At Kina og USA gjenopptar klimasamarbeidet er viktig for internasjonale klimaforhandlinger  Kina står for 40 prosent av globale utslipp og USA for 14 prosent. 
- Kina og USA spilte en  viktig rolle i å få på plass Paris-avtalen. De to supermaktene er verdens to største utslipps-nasjoner og det er viktig at de begge leverer klimapolitikk på hjemmebane, at de kjenner hverandres posisjoner og ikke stikker kjepper i hjulene på hverandre, sier Bang. 

Share | Download(Loading)