Hør resten av samtalen mellom Norfund-sjef Tellef Thorleifsson, journalist i Energi og Klima, Martin Larsen Hirth og Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt om blant annet:

 

  • hva som skiller Norfund fra tradisjonell bistand?
  • hvorfor fondet ønsket å selge SN Power og hvorfor de solgte til Scatec?
  • hvilke type prosjekt de ser etter for å re-investere gevinsten fra SN Power-salget?
  • hva som ligger bak det litt hårete utsagnet om at Norfund «investerer der ingen andre tør»?
  • potensialet for sterkere samhandling mellom norske aktører innen fornybar energi i utviklingsland?

Ukens anbefalinger: 

Tellef Thorleifsson: Jeg vil trekke frem prisfallet innen solenergi. Senest forrige uke var det ny prisrekord i Saudia-Arabia, hvor vinnerbudet var 0,01 dollarcent per kWh.

 

Ivar Slengesol: Rapporten «Unlocking Private Climate Finance in Emerging Markets» fra The Climate Finance Leadership Initiative, hvor Norfund er deltaker. Den gir en god beskrivelse av utviklingen innen grønne investeringer i utviklingsland.

 

Martin Larsen Hirth: EU har satt som mål å få 40 GW elektrolysekapasitet innen 2030. Nå har Thema Consulting laget en nyttig oversikt som viser hvor langt unna mål man er, fordelt på hvilke land prosjektene.

 

 

Share | Download(Loading)