- Vi vil gjerne ha god tilgang på kraft til elektrifisering og til ny, grønn industri. Vi vil ha lave kraftpriser og i tillegg vil vi helst unngå nye naturinngrep. Vi kan ikke få alle disse tre ønskene oppfylt, sier NVE-sjefen.

Forslagene til hvordan vi skal håndtere energisystemet på kort og lang sikt er mange og debatten går høyt:

- Bør det være en makspris på strøm?
- Bør krafteksporten strupes om vannstanden i vannkraftmagasinene er for lav?
- Bør det bygges ut kraftproduksjon i verna vassdrag?

I denne ukas podkast har vi invitert Kjetil Lund til en prat om Norges energisystem: Burde vi gjort noe annerledes de siste tretti årene og hvordan skal energisystemet utvikles fremover?

- Vi rår ikke over CO2-priser og gasspriser og andre lands energipolitikk. Men veldig nye annet handler om valgene vi tar fremover. Hvor stort havvind blir i Norge, hvor mye kraft vi vil ha tilgjengelig og til en viss grad hvordan strømprisene vil utvikle seg, handler om valgene vi tar, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund.

Share | Download(Loading)