- Det er overraskende og veldig gledelig at demokratene har klart å enes om en klimalovpakke som vil ta USA mye nærmere å nå egne klimamål, sier professor ved NMBU og ekspert på amerikansk klimapolitikk, Guri Bang. 

Med knappest mulig flertall stemte Senatet i USA for en klimapolitikk-pakke søndag 7. august. Det er ventet at Representantenes hus vil gjøre det samme fredag 12. august og da gjenstår bare president Joe Bidens signatur før loven kan tre i kraft.

I denne podkast-episoden spør vi Bang: 

- Hva inneholder lovpakken av konkret klimapolitikk?
- Hvilke konsekvenser vil klimapolitikken ha for næringsliv og den vanlige amerikaner?
- Hvor nærme kommer USA klimamålene for 2030 med denne klimapolitikk-pakken?
- Hvilke konsekvenser har politikken utenfor USA?
- Hva er faren for at republikanerne omgjør hele klimapolitikken igjen ved første mulighet?

Share | Download(Loading)