- Vi har vært i Norge i over 100 år og vi vil gjerne være i Norge de neste hundre år også. For Shell handler satsingen på offshore vind om å vokse i markeder der vi tror inntjeningen vil komme på sikt, sier administrerende direktør i Norske Shell, Marianne J. Olsnes.

Stadig flere selskaper melder sin interesse for å bygge offshore vind i Norge – nå også Shell – som har signert samarbeidsavtale med BKK og Lyse og vil søke konsesjoner for havvind på både Utsira Nord og Sørlige Nordjsø II. 

Olsnes tror det er mulig å tjene penger på bunnfast havvind fra Sørlige Nordsjø II uten subsidier.
- På Utsira Nord så kommer det an på rammebetingelsene. Det er fortsatt ganske kostbart med flyende havvind, sier hun.

Forventning om raskere omstilling i tråd med målene i Parisavtalen
Shell er et av verdens største petroleumsselskap som merker økt forventing om å opptre i tråd med målene i Parisavtalen.
I mai ble Shell pålagt av tingretten i Haag å kutte 45 prosent av alle sine utslipp innen 2030.

- Vi anerkjenner at vi har vært, og er en del av problemet. Vi har store utslipp i den tradisjonelle olje- og gassproduksjonen. Men vi kan også være en del av løsningen. Vi har kapasitet, kompetanse, kapital og investeringsvilje. Vi opplever en forventing om at omstillingen må gå raskere, og det vi med på, sier Olsnes.

Share | Download(Loading)